Zapraszamy
do Parku Linowego !

Park Linowy organizuje niezapomniane imprezy integracyjne, urodziny, pozwala w aktywny sposób sp?dzi? wolny czas.

Zapewniamy kompleksow? obs?ug? na najwy?szym poziomie. Zapraszamy wszystkich ma?ych i du?ych do spróbowania swych si? na jednej z trzech tras o zró?nicowanych trudno?ciach. Trasa zielona to propozycja dla najm?odszych (minimalny wzrost dziecka 120cm) podesty znajduj? si? na wysoko?ci 2-3m nad ziemi?. Trasa niebieska reprezentuje ?redni poziom trudno?ci (podesty na wysoko?ci 5 do 7 m). Trasa czerwona to maksymalna dawka emocji z najd?u?szym 85 metrowym zjazdem tyrolskim. Minimalny wzrost wymagany do wej?cia na te trasy to 155 cm. Inne przeszkody to: skok na linie, przejscie po siatce, scianka wspinaczkowa.

Godziny otwarcia parku


Park czynny w weekendy

W godzinach od 11 do 18


Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone © 2009 Park Linowy KryspinĆ³w