Anna Ciarkowska autorka wierszy, pisarka, z literaturą związana już od najmłodszych lat. Skończyła filologię oraz literaturoznawstwo. Swój dorobek, opiera przede wszystkim na wierszach i krótkich opowieściach, zapiskach, które nierozłącznie związane są z jej osobistymi przeżyciami czy uczuciami w danym etapie życia.

Początkowo jak większość, pisała tylko ,,do szuflady”, jednak z czasem postanowiła opublikować swoje dzieła i zmierzyć się z krytyką innych oraz reakcją ludzi na jej twórczość. Wiąże się to na pewno ze stresem, jednak przychylny odbiór każdego z wierszy, wydaje się być wynagradzający.

Najsłynniejszym utworem autorki, jest książka ,,Chłopcy, których kocham”, który podobnie jak ,,Pestki” jest czymś w rodzaju notatek, zapisków, krótkich przemyśleń na tematy codzienne. Jak mówi sama autorka ,,raporty z załamań i zapiski z uniesień”.

„Pestki”, czyli… co?

  • pestki, to zgromadzone w utworze krótkie opowiadania, intymne zapiski.

Zebrane w utworze opowiadania, łączą się ze sobą, w historię pewnej dziewczyny, która przeżywa różnego rodzaju perypetie i zmaga się z problemami. Świat bohaterki, przepełniony zasadami, konwenansami, powoli zaczyna ją przerastać, zwłaszcza iż zawsze starała się podporządkowywać opinii innych, otaczających ją ludzi- bliskich, przyjaciół czy partnerów. Starając odnaleźć się w rzeczywistości, nie zatracić siebie, zostaje postawiona przed światem, w którym nie ma miejsca na odmienność, sprzeciw czy własne zdanie.

Codzienność, jest przedstawiona jako kompilacja gestów, słów. Często one, niszczą nas od środka, zostawiając nas pokrzywdzonych samemu sobie, a niewygojone rany i skaleczenia, przekształcają się w większe warstwy smutku i cierpienia. Samotność więc, jawi się jako cena, którą należy zapłacić z powodu naszej nadwrażliwości na otaczający nas świat.

Pestki – charakterystyka

Proste w formie notatki, trafiają do każdego czytelnika, zmuszają do refleksji czy też wprawiają w zadumę. W takich wierszach, każdy znajdzie coś dla siebie, a także odnajdzie cząstkę samego siebie. Ulotne wspomnienia, wydarzenia, zostają zamknięte w jednej książce, tak aby przywołać najważniejsze momenty i o nich nie zapomnieć. Książka łączy autora z czytelnikiem jeszcze bardziej, gdyż niektóre przeżycia, których doznał poeta, są podobne lub pokrywają się z  doświadczeniami zebranymi przez czytelnika. Tak jest też w przypadku książki „Pestki”.

W środku znajdziemy także rysunki autorki, dodane do wierszy, które jeszcze bardziej obrazują uczucia, pokazują wrażliwość, pozwalają jeszcze bardziej zrozumieć sens i intencje autorki. W jednym z wywiadów, Anna Ciarkowska powiedziała iż, jej świat zbudowany jest z piasku, wody i kamienia. Stąd też szerokie nawiązania do tych motywów.